درباره نشریه

اساسنامه فصلنامه بهداشت روانی و فرهنگ

 

فصل اول- کلیات و اهداف

1-       هدف اصلی نشریه مذکور بسط و گسترش علم روانشناسی و ایجاد انگیزه و هدایت اذهان دانشگاهیان و علاقمندان به حیطه های بین رشته ای (جامعه، فرهنگ و روانشناسی) برای تولید و معرفی مطالعات و پژوهشهای مرتبط می باشد.  این دو فصلنامه به تحقیقات و نظریه ها در حیطه بهداشت روان و فرهنگ اختصاص دارد و  همچنین تحقیقات بین فرهنگی و مقایسه ای را نیز در زمینه بهداشت روان به چاپ می رساند.

2-       صاحب امتیاز فصلنامه دانشگاه بوده و با همکاری دانشگاه به چاپ خوهد رسید.

3-       تعداد اعضای هیات تحریره فصلنامه 9 نفر می باشد که از این تعداد 3 نفر از دانشگاه بین المللی امام خمینی، 1 نفر از دانشگاه شهید بهشتی ، 1 نفر از دانشگاه محقق اردبیلی، 1 نفر از دانشگاه گیلان، 1 نفر از دانشگاه بو علی همدان ، 1  نفر از دانشگاه پیام نور تهران،  1 نفر از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. تغییر یا افزایش این تعداد با نظر دانشگاهها و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و اطلاع کمیسیون نشریات خواهد بود.

4-       داشتن شرط حداقل رتبه دانشیاری و داشتن مدرک دکتری روان شناسی برای حضور در هیات تحریریه فصلنامه الزامی است.

فصل دوم: وظایف و فعالیت ها

5-      فصلنامه به انتشار در شماره در سال اقدام خواهد نمود.

6-      هر شماره فصلنامه حداقل 7 مقاله بوده و حداقل تعداد صفحات آن کمتر از 60 صفحه نخواهد بود.

7-      آرم دانشگاه  روی جلد فصلنامه چاپ شود.

فصل سوم: ضوابط قالب فصلنامه

8-       فصلنامه باید دارای نمایه سالیانه و شاپا رسمی باشد.

9-      تاریخ دریافت و پذیرش مقاله جدید در فصلنامه درج می شود .

10-  فصلنامه تنها به چاپ مقاله های علمی-پژوهشی اقدام خواهد کرد و از چاپ مقاله های ترجمه اجتناب خواهد کرد.

11-  فصلنامه به زبان فارسی و چکیده آن به زبان انگلیسی به چاپ خواهد رسید.

12-  نویسندگان مقاله در تدوین مقاله های خود از فرمت APA  استفاده خواهند کرد.

فصل چهارم: فرایند داوری فصلنامه

13-  مقالات بعد از دریافت، توسط سردبیر مچله بررسی اولیه می شود.

14-  در مرحله بعد، همه مقالات بررسی شده جهت تعیین تکلیف در جلسه هیات تحریریه فصلنامه مطرح می شود

15-  بعد از طرح مقالات در جلسه هیات  تحریریه و در صورت همخوانی نداشتن مقالات با اهداف فصلنامه، نظر هیات تحریریه به نویسنده مقاله به صورت مکتوب و الکترونیکی حداکثر در عرض یک هفته ارسال خواهد شد.

16-  اخذ تعهد از نویسندگان مبتنی بر عدم چاپ مقاله و ارائه­ی آنها به مجلات دیگر در خلال داوری برای مقالات قبل از ارسال جهت داوری علمی الزامی است.

17-  در صورت متناسب بودن مقاله با اهداف مجله، مقاله به 2 نفر داور بدون نام و نشان نویسنده، توام با فرم داوری ارسال خواهد شد.

18-   داوران علمی فصلنامه ملزم به داوری و ارسال نظریات خود در دامنه زمانی دو هفته به دفتر مجله هستند.

19-  وجود دو رای داوری مبنی بر غیرقابل چاپ بودن به رد مقاله و داشتن دو رای قابل چاپ بودن و یا اصلاح جزئی و کلی به پذیرش و چاپ مقاله منجر خواهد شد مشروط بر آنکه اصلاحات توسط نویسنده مقاله در مدت زمان مشخص شده انجام شود .

  فصل پنجم - فرایند آماده سازی فصلنامه بعد از داوری

20-  بعد از تایید نهایی مقاله توسط  سردبیر، پذیرش مقاله برای چاپ در شماره های آتی توسط مدیر مسئول فصلنامه به نویسنده اعلام می شود.

21-   تعیین مقاله های هرشماره از فصلنامه در جلسه ی هیات تحریریه که هر 15 روز یکبار با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیات تحریریه  تشکیل می شود انجام خواهد شد.

22-  ویراستاری ادبی مقالات و ویراستاری چکیده ی انگلیسی الزامی است. در ضمن ویراستاری علمی مقالات نیز به عهده ی سردبیر می باشد.

23-  بعد از تایپ و صفحه آرایی و ویراستادی مجله، هر نویسنده ، مقاله  نهایی شده خود را مطالعه و بعد از تائید آن به دفتر مجله ارسال خواهد نمود.

24-  مطالعه نهایی فصلنامه آماده چاپ قبل از ارسال به چاپخانه توسط همه ی اعضای هیات تحریریه صورت می گیرد.

25-  آدرس دفتر فصلنامه ، قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دفتر فصلنامه روانشناسی بهداشت روانی و فرهنگ  ( تلفن:  02833901635) می باشد.